Realizácie výkopových prác

- výkopové práce pre inžinierske siete -

Inžinierské siete
Inžinierské siete
Inžinierské siete
Inžinierské siete

- výkopové práce pre kanalizačné siete -

Kanalizačné siete
Kanalizačné siete
Kanalizačné siete
Kanalizačné siete
Kanalizačné siete
Kanalizačné siete
Kanalizačné siete
Kanalizačné siete

- výkop základov stavieb a odtokových drenáží -

Výkop základov
Výkop základov
Výkop základov
Výkop základov
Výkop drenáží
Výkop drenáží
Výkop drenáží
Výkop drenáží

- výkop žúmp a osadenie v 2-dvoch lokalitách -

Výkop a osadenie žumpy
Výkop a osadenie žumpy
Výkop a osadenie žumpy
Výkop a osadenie žumpy
Výkop a osadenie žumpy
Výkop a osadenie žumpy
Výkop a osadenie žumpy
Výkop a osadenie žumpy
Výkop a osadenie žumpy
Výkop a osadenie žumpy
Výkop a osadenie žumpy
Výkop a osadenie žumpy

- výkop a osadenie žumpy -

Výkop a osadenie žumpy
Výkop a osadenie žumpy
Výkop a osadenie žumpy
Výkop a osadenie žumpy
Výkop a osadenie žumpy
Výkop a osadenie žumpy
Výkop a osadenie žumpy
Výkop a osadenie žumpy
Výkop a osadenie žumpy
Výkop a osadenie žumpy
Výkop a osadenie žumpy
Výkop a osadenie žumpy
Výkop a osadenie žumpy
Výkop a osadenie žumpy
Výkop a osadenie žumpy
Výkop a osadenie žumpy
Výkop a osadenie žumpy
Výkop a osadenie žumpy
Výkop a osadenie žumpy
Výkop a osadenie žumpy

- demolačné búracie práce -

Demolačné búracie práce
Demolačné búracie práce

Adresa

Marián Ištok

Prevádzka:

Medvedzie 256/50

027 44 Tvrdošín

Kontakt

0907/ 056 791

info@rucne-vykopoveprace.sk

Volajte PO-NE: od 8.00 do 20.00